Cửa Hàng Tân Ngọc Châu CN Phan Thiết – Tiến Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 377 Trần Quý Cáp, Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 094 914 53 78
Trang web
Tọa độ 109.240.424, 1.080.700.361

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Xuân Tuấn - P. Phan Thiết