Cửa Hàng Tạp Hóa Giang Điện – P. Minh Khai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 184 Minh Khai, P. Minh Khai, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0388 032 549
Trang web
Tọa độ 228.178.089, 10.498.703.909.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Phẩm Phương - Thành Công