Cửa Hàng Tạp Hóa Kim Ngân – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Nguyễn Công Tộc, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3958 076
Trang web
Tọa độ 92.994.182, 1.057.276.577

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Anh Quân - P. Lam Sơn