Cửa Hàng Thạch Cao – Nhựa Đóng Trần Khoa Thủy – Đông Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 171 Chợ Hàng Cũ, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 431 83 34
Trang web
Tọa độ 208.405.791, 1.066.851.789

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thạch Cao - Nhựa Đóng Trần Khoa Thủy ở đâu?

171 Chợ Hàng Cũ, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thạch Cao - Nhựa Đóng Trần Khoa Thủy như thế nào?

Thứ Sáu:[00:00-21:00], Thứ Bảy:[00:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-20:30], Thứ Hai:[01:30-21:00], Thứ Ba:[01:30-21:00], Thứ Tư:[03:00-21:00], Thứ Năm:[01:30-21:00]

Cửa Hàng Thạch Cao - Nhựa Đóng Trần Khoa Thủy có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thạch Cao – Nhựa Đóng Trần Khoa Thủy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Inox Tân Hoàng Anh - Thành Phố