Cửa Hàng Thiết Bị Viễn Thông Ngọc Vũ – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87 Trần Phú, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3954 516
Trang web
Tọa độ 92.887.516, 10.572.184.949.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  THE GIOI SAT THEP PHUC DUC - TT. Sơn Đương