Cửa Hàng Thiết Bị Xây Dựng Sáu Điệp – Vĩnh Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 81 Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3867 790
Trang web
Tọa độ 10.014.828.399.999.900, 1.050.823.894

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Xây Dựng Sáu Điệp ở đâu?

81 Trần Phú, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Xây Dựng Sáu Điệp như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Cửa Hàng Thiết Bị Xây Dựng Sáu Điệp có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thiết Bị Xây Dựng Sáu Điệp là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng VLXD Công Lý - Vị Đông