Nhà Thuốc Hoàng Liêm – Hiệp Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 248 Yersin, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3822 971
Trang web http://nhathuochoangliem.com/
Tọa độ 109.817.997, 1.066.573.605

 


Địa chỉ Nhà Thuốc Hoàng Liêm ở đâu?

248 Yersin, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thuốc Hoàng Liêm như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

Nhà Thuốc Hoàng Liêm có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Thuốc Hoàng Liêm là: http://nhathuochoangliem.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc Hữu Nghĩa - Phường 6