Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Hoàng Minh – P. Thị Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Trần Lựu, P. Thị Cầu, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3850 531
Trang web
Tọa độ 211.968.514, 1.060.885.435

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Vật Tư Y Tế Nam Long - 133 Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa - P. Tân Sơn