Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Khánh Chiến – P. Thị Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Trần Lựu, P. Thị Cầu, Bắc Ninh, 790000, Việt Nam
Số điện thoại 091 243 03 79
Trang web
Tọa độ 211.967.194, 1.060.895

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Bao Cao Su Bão Táp - Phường 2