Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ở Từ Sơn Bắc Ninh – Cẩm Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 03 phố 06, Cẩm Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 222140, Việt Nam
Số điện thoại 0838 288 100
Trang web https://ytegiadinhmilo.com/
Tọa độ 21.126.468.199.999.900, 1.059.652.385

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ở Từ Sơn Bắc Ninh ở đâu?

Số 03 phố 06, Cẩm Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh 222140, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ở Từ Sơn Bắc Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00]

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ở Từ Sơn Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ở Từ Sơn Bắc Ninh là: https://ytegiadinhmilo.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bình oxy Kiên Giang - bình oxy y tế, bình oxy mini, thuê bình oxy 8 lít, 15 lít, bình thở oxy, máy tạo oxy, đồng hồ bình oxy tại Kiên Giang ☎️ 0907.118.224 - Vĩnh Lạc