Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế – P. Phúc La

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13 Đ. Phùng Hưng, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 2238 4388
Trang web
Tọa độ 209.711.426, 10.578.372.929.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng Thiết bị y tế NASA - TT. ái Nghĩa