Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Phương Hoa – Đống Đa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1180 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3576 1951
Trang web
Tọa độ 21.004.313.099.999.900, 10.584.083.299.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NGÂN HÀ - Đống Đa