Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Số 20 – Đống Đa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3858 3669
Trang web
Tọa độ 210.038.962, 1.058.377.168

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Khám Bệnh Bác Sĩ Thốt - Châu Văn Liêm