Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Việt Hà – Phương Mai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30, Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 6673 1278
Trang web
Tọa độ 21.003.933.099.999.900, 1.058.375.722

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Việt Hà ở đâu?

30, Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Việt Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Việt Hà là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Thuốc Thú Y Oánh Hòa - P. Phan Thiết