Cửa Hàng Thu Mua Phế Liệu – Bình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VPPH+5J7, TL43, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 621 73 84
Trang web http://phelieulocphat.net/.
Tọa độ 108.854.156, 1.067.290.439

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thu mua phế liệu sắt thép giá cao tại Bình Dương - Kp4.P