Cửa Hàng Thực Phẩm An Toàn An Thái – P. Lam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 261 Trần Phú, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 094 869 58 58
Trang web
Tọa độ 198.010.992, 1.057.764.423

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu Thị Hoa Phi Hùng 2 - Phường Hải Thành