Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Anh Huy – An Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55 P. Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 623 11 91
Trang web
Tọa độ 20.853.541.699.999.900, 10.667.662.779.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Anh Huy ở đâu?

55 P. Cát Cụt, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Anh Huy như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Anh Huy có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Chức Năng Anh Huy là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  TH True Mart - Hưng Bình