Cửa Hàng Thực Phẩm Hàn Quốc – Chơn Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 7,Ấp 3A, Chơn Thành, Bình Phước 67912, Việt Nam
Số điện thoại 0792 914 633
Trang web
Tọa độ 11.479.094, 10.661.488.519.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Hàn Quốc ở đâu?

Tổ 7,Ấp 3A, Chơn Thành, Bình Phước 67912, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Hàn Quốc như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm Hàn Quốc có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Hàn Quốc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nem Chua Sinh Tuyến - Đông Vệ