Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Hiếu Hà – Quang Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 404, Ga Thái Nguyên, Phường Quang Trung, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 098 302 41 61
Trang web
Tọa độ 215.875.089, 1.058.248.071

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Hiếu Hà ở đâu?

404, Ga Thái Nguyên, Phường Quang Trung, Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Hiếu Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Sạch Hiếu Hà là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Công Nghiệp Thực Phẩm Quốc Tế - Giai Phạm