Cửa hàng thực phẩm sạch Túc Mạch – P. Cẩm Thượng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CHTM.A Khu DTM, Tuệ Tĩnh, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 098 385 97 45
Trang web
Tọa độ 20.943.422.299.999.900, 1.063.177.826

 


Địa chỉ Cửa hàng thực phẩm sạch Túc Mạch ở đâu?

CHTM.A Khu DTM, Tuệ Tĩnh, P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm sạch Túc Mạch như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00], Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:00]

Cửa hàng thực phẩm sạch Túc Mạch có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng thực phẩm sạch Túc Mạch là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng thực phẩm sạch Ruộng Bậc Thang - P.Ninh Xá