Cửa Hàng Thực Phẩm – Thôn Bình Lương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XXJG+742, Thôn Bình Lương, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3991 227
Trang web
Tọa độ 209.806.344, 1.059.752.584

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Chuyên Cung Cấp Suất ăn Công Nghiệp Phúc Tâm - Tứ Minh