Cửa Hàng Thực Phẩm – Thôn Phú Tài

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7F2X+GG4, Thôn Phú Tài, Trà Bồng, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 097 374 00 48
Trang web
Tọa độ 152.512.645, 1.084.988.269

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Gạo Ngọc Thành - Rạch Sỏi