Cửa Hàng Thực Phẩm Trường Phát – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 109 Trần Phú, Phường 7, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3958 797
Trang web
Tọa độ 93.010.332, 105.721.139

 


Địa chỉ Cửa Hàng Thực Phẩm Trường Phát ở đâu?

109 Trần Phú, Phường 7, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thực Phẩm Trường Phát như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Cửa Hàng Thực Phẩm Trường Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Thực Phẩm Trường Phát là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Co.op Food - Phường Lê Lợi