Cửa hàng thực phẩm VISSAN – Phường Thạnh Mỹ Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 368 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3742 3234
Trang web
Tọa độ 10.782.255, 10.676.001.079.999.900

 


Địa chỉ Cửa hàng thực phẩm VISSAN ở đâu?

368 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm VISSAN như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00]

Cửa hàng thực phẩm VISSAN có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng thực phẩm VISSAN là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà phân phối Nhất Phương - Phường 9