Cửa Hàng Trang Thiết Bị Y Tế – Đông Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Lý Thường Kiệt, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0533 555 657
Trang web
Tọa độ 16.804.914.699.999.900, 1.071.170.356

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà thuốc Long Châu - Phường 2