Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm 139 – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139 D. Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3851 6055
Trang web
Tọa độ 10.747.743, 1.066.889.489

 


Địa chỉ Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm 139 ở đâu?

139 D. Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm 139 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:30], Chủ Nhật:[07:30-20:30], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30]

Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm 139 có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm 139 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Thuận An - P. Tân Quang