Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Kim Khoa – Vĩnh Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7544+M2R, Đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3890 081
Trang web
Tọa độ 122.567.264, 1.091.550.213

 


Địa chỉ Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Kim Khoa ở đâu?

7544+M2R, Đường 23/10, Vĩnh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Kim Khoa như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Kim Khoa có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Kim Khoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Deli - Cửa Nam