Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Minh Thư – Đông Hải 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Phú Xá, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3893 221
Trang web
Tọa độ 208.506.189, 1.067.187.938

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thiếp cưới, in màu, photocopy Hùng phương - Hồng Hà