Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Nguyên Hải – Cam Nghĩa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Nguyễn Công Trứ, Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3857 720
Trang web
Tọa độ 119.881.694, 1.091.904.715

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Quý Hiền - Đông Hưng