Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Nguyễn Thi – Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1484 Đường 3/2, Phường 2, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3611 7322
Trang web
Tọa độ 10.755.432.899.999.900, 10.664.395.999.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm - TT. Tiên Yên