Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm – Photo Hồng Hoa – Thanh Khê Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3756 673
Trang web
Tọa độ 160.644.326, 10.818.382.179.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm - Photo Hồng Hoa ở đâu?

5 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm - Photo Hồng Hoa như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm - Photo Hồng Hoa có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm – Photo Hồng Hoa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Phẩm Phú Quốc - khu phố 1