Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm – Photocopy Minh Hoàng – Xuân Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35CR+HPF, Hà Huy Tập, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 097 625 41 98
Trang web
Tọa độ 160.714.464, 1.081.917.948

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Hương Giang - P.Nguyễn Thái Học