Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Thanh Thảo – Trường Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 285 Hoàng Quốc Việt, Trường Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3891 580
Trang web
Tọa độ 20.816.703.099.999.900, 1.066.003.471

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Sách Giáo Khoa - Văn Phòng Phẩm Ma Thị Thanh - Hoà Thuận