Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Trọng Trinh – Long Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 193/7 Nguyễn Thông, Long Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3881 777
Trang web
Tọa độ 100.602.999, 10.575.045.639.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Văn Phòng Phẩm Tiến Đạt - Phường 3