Cửa Hàng Vàng Hưng Thịnh – Na Lay

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25G5+P4V, QL12, Na Lay, TX. Mường Lay, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3852 351
Trang web
Tọa độ 22.026.858, 10.315.778.549.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PNJ GO! Đà Lạt - Phường 1