Cửa Hàng Vật Liệu Bảo Châu – Đông Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 169 Lê Lợi, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 096 970 34 44
Trang web
Tọa độ 168.040.114, 10.711.404.239.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ba Manh Building Material Store - P. Mỹ Phước