Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Công Thơm – Kim Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Hàm Nghi, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 091 929 39 61
Trang web
Tọa độ 22.479.306.299.999.900, 1.039.755.544

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng - Phường 4