Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đông – TT. Cầu Ngang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 71, Khóm Mỹ Cẩm A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, TT. Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3825 002
Trang web
Tọa độ 97.986.875, 1.064.505.518

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đông ở đâu?

71, Khóm Mỹ Cẩm A, Thị Trấn Cầu Ngang, Huyện Cầu Ngang, TT. Cầu Ngang, Cầu Ngang, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đông có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Đông là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Nước - Vật Liệu Xây Dựng Thanh Quýt - Hoà Thọ Tây