Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hiệp Hưng – Đằng Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29, Khu 10, Chợ Hoa, Quận Hải An, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 091 445 01 01
Trang web
Tọa độ 20.842.802.499.999.900, 10.671.482.239.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hiệp Hưng ở đâu?

29, Khu 10, Chợ Hoa, Quận Hải An, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hiệp Hưng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hiệp Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hiệp Hưng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd & Trang Trí Nội Thất Kim Loan - Phường 4