Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Hoàng Vũ – TT. Chợ Mới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VQMG+WJX, Phố Mới, TT. Chợ Mới, Chợ Mới, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 0209 3864 342
Trang web
Tọa độ 218.848.616, 10.577.660.859.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Mai Hương - Nghĩa An