Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Huyền Trang – Vĩnh Niệm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 504 Đ. Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0313 954 611
Trang web
Tọa độ 208.302.448, 10.667.837.659.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Khưu - Bình Chuẩn