Cửa hàng vật liệu xây dựng – Lan Giới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đá Ong, Lan Giới, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0392 544 030
Trang web
Tọa độ 214.609.027, 1.060.536.164

 


Địa chỉ Cửa hàng vật liệu xây dựng ở đâu?

Đá Ong, Lan Giới, Tân Yên, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng vật liệu xây dựng như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Cửa hàng vật liệu xây dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa hàng vật liệu xây dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng 33 - Phường 6