Cửa hàng vật liệu xây dựng Liên Vui – Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Mậu Thân, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3848 132
Trang web https://cua-hang-vat-lieu-xay-dung-lien-vui.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 13.105.062.499.999.900, 109.295.946

 


Địa chỉ Cửa hàng vật liệu xây dựng Liên Vui ở đâu?

Mậu Thân, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng vật liệu xây dựng Liên Vui như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bay Chi 2 Building Material Private Enterprises - Street, 3 Group, 6 Ward