Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Duy – Phước Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55R9+3M3, Chợ, Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3710 300
Trang web
Tọa độ 121.901.444, 1.091.691.872

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Quốc Bảo - Thôn Liên Bằng