Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Tăng – Ninh Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 750, Đường Điện Biên Phủ, Khu Phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thị Xã Tây Ninh, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3501 188
Trang web
Tọa độ 11.308.140.199.999.900, 10.613.210.799.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Tăng ở đâu?

750, Đường Điện Biên Phủ, Khu Phố Hiệp Nghĩa, Phường Hiệp Ninh, Thị Xã Tây Ninh, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Tăng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Tăng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Minh Tăng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Inox Tiến Đạt - Quang Trung