Cửa Hàng Vật liệu Xây Dựng Ngọc Thạch – TT. Kẻ Sặt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trung Tâm Ngã 5 Kẻ Sặt, TT. Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3777 288
Trang web
Tọa độ 209.081.084, 10.614.840.269.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật liệu Xây Dựng Ngọc Thạch ở đâu?

Trung Tâm Ngã 5 Kẻ Sặt, TT. Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật liệu Xây Dựng Ngọc Thạch như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Cửa Hàng Vật liệu Xây Dựng Ngọc Thạch có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật liệu Xây Dựng Ngọc Thạch là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Phúc - Ngô Quyền