Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nhiên – Lan – Cát Bi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20, Đường Đồng Xá, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 208 67 51
Trang web
Tọa độ 208.229.574, 1.067.092.486

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nhiên - Lan ở đâu?

20, Đường Đồng Xá, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nhiên - Lan như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nhiên - Lan có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Nhiên – Lan là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gỗ Xây Dựng Đức Định - Bình Thạnh