Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng – P. Lê Thanh nghị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ W8JF+JJ2, Thôn Khuê Liễu, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 825 22 52
Trang web
Tọa độ 209.315.119, 10.632.401.739.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

W8JF+JJ2, Thôn Khuê Liễu, P. Lê Thanh nghị, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Vinaincon - Đồng Lạc