Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng – Ph. Bến Gút

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 389, Đại Lộ Hùng Vương, Phường Bến Gót, Ph. Bến Gút, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 091 339 61 74
Trang web
Tọa độ 21.303.873.199.999.900, 10.542.209.919.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

389, Đại Lộ Hùng Vương, Phường Bến Gót, Ph. Bến Gút, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Gạch Ốp Lát Nhà Đẹp - Phú Thành