Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3826 702
Trang web
Tọa độ 96.039.481, 1.059.736.284

 


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

20 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xưởng Đá Ốp Lát Granite Kim Hải - Lam Sơn